Cyngor Cymuned Efenechtyd

Croeso i dudalen cartref Cyngor Cymuned Efenechtyd.  Mae ardal y cyngor yn cynnwys Efenechtyd, Pwllglas a rhan wledig Llanfwrog, ac yn cael ei ariannu gan archebiant blynyddol a godir gan Gyngor Sir Ddinbych drwy Dreth y Cyngor.  Ar y safle we hon cewch weld manylion eich   cynghorwyr cymuned a chyfarfodydd cyngor, a gwybodaeth am yr ardal.  Mae hefyd ddolennau at wefannau eraill sy’n gysylltiedig ag ardal cyngor y gymuned.

Mae Cynghorau Cymuned yn ffurfio’r rhan honno o’r Llywodraeth Leol sydd agosaf at y bobl, ac maent yn anelu at wella cyfleusterau a gwasanaethau i bobl leol.

CYNLLUN IAITH GYMRAEG CYNGOR CYMUNED EFENECHTYD

Mae Cyngor Efenechtyd wedi mabwysiadu’r egwyddor, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, y bydd yn trin y Gymraeg â’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Mae’r cynllun hwn yn nodi sut y bydd y Cyngor yn gweithredu’r egwyddor honno wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yn ardal Efenechtyd.

Darllen mwy …