Twyll Loteri – Ffioedd Ymlaen

Mae Action Fraud wedi nodi cynnydd dramatig mewn Twyll Loteri – Ffioedd Ymlaen Llaw dros y misoedd diwethaf. Mae dioddefwyr wedi colli dros £925,000 dros y 6mis diwethaf.

Mae’r dioddefwyr wedi adrodd eu bod wedi colli ychydig dros £1,500 ar gyfartaledd gyda 70% o ddioddefwyr dros 50oed.

Mae twyll loteri yn digwydd pan fydd troseddwyr yn defnyddio negeseuon a galwadau ffug i argyhoeddi person ei bod wedi ennill loteri neu raffl. Yna honnir fod angen talu “ffi” ymlaen llaw er mwyn derbyn yr enillion.

ARHOSWCH: Dylai cynigion o symiau mawr o arian mewn cyfnewid am daliad bach ymlaen llaw godi amheuon pob amser. Gallai cymryd eiliad i stopio a meddwl cyn gwahanu gyda’ch arian neu eich gwybodaeth bersonol eich cadw’n ddiogel.

HERIWCH: A allai fod yn ffug? Wedi’r cyfan, ni allwch ennill gwobr mewn cystadleuaeth na wnaethoch gystadlu ynddi yn y lle cyntaf. Cofiwch, mae’n iawn gwrthod neu anwybyddu unrhyw geisiadau. Dim ond troseddwyr fydd yn ceisio eich rhuthro neu eich rhoi o dan bwysau.

DIOGELWCH: Cysylltwch â’ch banc ar unwaith os ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi disgyn am sgam ac riportiwch i Action Fraud.