Cysylltu

Os oes gennych gwestiynau, sylwadau neu eitemau i’r Cyngor eu trafod, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda nail ai drwy ffonio: 01824 704200, ffôn symudol 07738 236453, drwy lythyr i:

Gyngor Cymuned Efenechtyd
c/o Mrs Pat Astbury
Dwyfor
Llanfair Road
Ruthin LL15 2RS

Rhifau ffon Gynghorwyr unigol yn cael eu dangos ar y dudalen Cynghorwyr Cymuned.