Gwybodaeth leol

Y dudalen wirioneddol ddefnyddiol – llawer o wybodaeth leol hynod ddefnyddiol.

Rhagor o Wybodaeth Ddefnyddiol

Cyfeirnod grid Ordnans:  SJ 115 555   Ardal Bennaf: Sir Ddinbych   Sir Seremonïol:  Clwyd   Tref post:  Rhuthun   Ardal cod post:  LL15   Cod deialu:  01824   Yr Heddlu:  Rhifau ffôn ac eithrio argyfwng 101 neu 0300 330 0101 Tân:  Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru    01745 535 250 Ambiwlans:  Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru   Cynulliad Cenedlaethol Cymru:  Gorllewin Clwyd, Aelod Cynulliad – Darren Millar, 55 Stryd y Farchnad, Abergele LL22 7AF   Senedd yr Undeb Ewropeaidd:   Aelodau Seneddol Ewropeaidd:  Dr Kay Swinburne, Derek Vaughan, Jill Evans, John Bufton Senedd y Deyrnas Unedig:  Gorllewin Clwyd, Aelod Seneddol – David Jones, Tŷ’r Cyffredin, Llundain SW1A 0AA   Cynghorydd Sir:  Huw Williams, Rhesgoed, Llanbedr Dyffryn Clwyd