Busnesau Lleol

Os oes busnes gennych yn Ward Efenechtyd, cysylltwch â’r Clerc i gael eich ychwanegu at y dudalen hon.

Cefnogwch eich busnesau lleol os gwelwch yn dda.

Siop Pwllglas – ar agor bob dydd 01824 703730 Tudalen Facebook

Fox and Hounds, Pwllglas – Darperir bwyd ar nosweithiau Iau, Gwener a Sadwrn 01824 703137

Clwb Golff Rhuthun-Pwllglas – 01824 702296

Plas Efenechtyd Gwely a Brecwast mewn bwthyn – 01824 704008

Tyddyn Chambers Gwely a Brecwast – 01824 750683

Maes Carafannau a Gwesty Neuadd Woodlands Hall – 01824 705107

Brown Hen Web Design – 01824 704008

Celfyddyd Jane Palmer:  janepalmerfineart.blogspot.co.uk

Dylan C Jones, Gwasanaethau Trydanol – 01824 704701