Neuadd y Pentref Pwllglas

Mae Neuadd y Pentref Pwllglas yn fan cyfarfod llewyrchus ar gyfer sawl gweithgarwch lleol, sy’n cynnwys popeth o fowlio, dawnsio llinell, pilates, gyrfaoedd chwist, grwpiau chwarae plant, Zumba, ymarfer côr – ac enghraifft o un wythnos yn unig ydy hynny!  Mae’r gweithgareddau hyn ar agor i bawb – felly cofiwch os gwelwch yn dda fod croeso i chi ymuno ag unrhyw weithgaredd.  Cadwch lygad ar hysbysfwrdd y pentref, neu holwch yn y siop i ddarganfod beth sy’n mynd ymlaen.

Mae Neuadd y Pentref hefyd yn darparu ar gyfer digwyddiadau achlysurol, fel y WI a chyfarfodydd cymunedol, digwyddiadau cymdeithasol a chynyrchiadau drama, yn ogystal â phartïon plant a gweithrediadau preifat.

Bwyllgor Neuadd y Pentref

Rydym yn edrych am aelodau awyddus a brwdfrydig o’r gymuned i ymuno â ni ar Bwyllgor Neuadd y Pentref. Rydum yn cfarfod am 7.30yh ar y 3ydd nos fercher bob yn ail fis yn y neuadd.
Rhydym yn trafod rhediad y neuadd o ddydd i ddydd, cynnal a chadw y neuadd, codi arian, iechyd a diogelwch a phob agwedd arall i sichrhau bod y neuadd bentref yn parhau i fod yn galon i fywyd y pentref gan roi’r cyfle i gyfarfod, cymdeithasu a chwarae.
Am chwaneg o wybodaeth, cysylltwch â:
Sian Morus Jones ar 308196

Cyfleusterau Sydd ar Gael

Mae’r Brif Neuadd tua 15×8 metr, gyda byrddau a chadeiriau i’w llogi.  Pren yw’r llawr, sydd o ansawdd uchel, a sy’n ddelfrydol ar gyfer gêmau, chwaraeon neu ddawnsio.  Mae hefyd lwyfan, wedi ei adeiladu yn system PA, a goleuadau llwyfan uwchben.

Mae’r Ystafell Bwyllgorau tua 8×3 metr, ac yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd hyd at 20 o bobl.  Mae’r Gegin tua 5×3 metr, a chanddi bobty, oergell ac wrn dŵr poeth, yn ogystal â chyfleusterau golchi llestri, a photiau a llestri i ddarparu ar gyfer partïon a digwyddiadau.

Prisiau Llogi

EITEM CÔST
NEUADD YN UNIG (yr awr) £10.00
YSTAFELL BWLLGOR YN UNIG (yr awr) £8.00
NEUADD & CEGIN / NEUADD & YSTAFELL BWLLGOR (yr awr) £12.00
YSTAFELL BWLLGOR & CEGIN (yr awr) £11.00
NEUADD, YSTAFELL BIWLLGOR & CEGIN (yr awr) £15.00
GYRFA CHWIST ELW AT EUSENl ( sesiwn gyfan) £20.00
CADEIRIAU (y dydd) £0.50 yr un
PABELL (y dydd) £75.00

Os hoffech archebu y Neuadd Pentref, neu os oes unrhyw gwestiynau gennych am y neuadd, cysylltwch â Margaret Ford  07790 985941

Cofnodion Pwyllgor Neuadd Pwllglas