Llefydd o Ddiddordeb

 • Rhuthun – tref farchnad draddodiadol sydd wedi cadw’i chymeriad. O amgylch sgwar canoloesol San Pedr mae llwythi o siopau annibynnol gyda’r holl gyfleusterau arferol. Ymwelwch â’r GanolfanGrefft newydd sy’n cael ei chanmol yn fyd-eang, y Carchar a Nant Clwyd y Dre, y tŷ hynaf yng Nghymru sydd wedi ei hanner-fframio â choed.
 • Yr Wyddgrug – sy’n enwog am ei Mantell Aur (mae replica ohoni yn yr amgueddfa) a Theatr Clwyd. Cynhelir marchnad fawr ar ddyddiau Gwener a Sadwrn yng nghanol y dref.
 • Dinbych – yn dyddio’n ôl i’r 11eg ganrif, mae hen dref sirol sir Ddinbych yn enwog am ei chastell a’i muriau. Mae hefyd amrywiaeth dda o siopau a chyfleusterau.
 • Llanelwy – ewch i weld eglwys gadeiriol hynafol leiaf Prydain – gwrandewch ar chwedl yr Esgob Asaph, yr eog a’r fodrwy. Yn awr y ddinas fwyaf diweddar yng Nghymru.
 • Traethau euraidd, awelon y môr a holl hwyl y prom ym Mhrestatyn a’r Rhyl – o fewn pellter cerdded i amrywiaeth ardderchog o siopau a storau.
 • Tirwedd hudolus arfordirol a bywyd gwyllt y twyni yng Ngronant.
 • Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy – tirweddau godidog, gan gyfrif abaty canoloesol Glyn Egwestl (Glyn y Groes) a chastell Dinas Brân, trenau stêm, cychod camlas y’u tynnir gan geffylau, yr eisteddfod ryngwladol a thraphont Pontcysyllte – sy’n un o Safleoedd Treftadaeth y Byd.

O fewn cyrraedd yn hwylus:

 • Mentrwch i fynyddoedd geirwon  Eryri neu dirwedd wyllt y Berwyn
 • Darganfyddwch ddwy Ardal Harddwch Eithriadol arall Gogledd Cymru,   MônPhenrhyn Llŷn
 • Ewch i archwilio dinas Rufeinig odidog Caer
 • Croeswch Afon Merswy i ddinas fawr Lerpwl, Safle Treftadaeth y Byd, a chartref y Liver Birds a’r Beatles.

Rhagor o wybodaeth – northeastwales.co.uk