Dyletswydd Gofal Gwastraff yng Nghymru

Mae dros 70% o achosion o dipio anghyfreithlon yn cynnwys gwastraff o’r cartref, ac mae ymchwil yn dangos bod dros 40% o drigolion Cymru mewn perygl o gael eu twyllo gan bobl sy’n tipio’n anghyfreithlon gan eu rhoi mewn perygl o gyflawni troseddau dyletswydd gofal.

Nid yn unig y gallai hyn arwain at ddirwy gwerth £300 neu erlyniad, ond mae’n rhoi tirwedd Cymru mewn mwy o berygl o gael ei heffeithio gan wastraff o’r cartref sydd wedi’i dipio’n anghyfreithlon.
Yr wythnos ddiwethaf, lansiwyd fideo newydd i helpu i godi ymwybyddiaeth o gyfrifoldeb Dyletswydd Gofal Gwastraff Deiliaid Tai yng Nghymru, a byddem yn ddiolchgar pe gallech ei rannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r cyfan yn rhan o’n hymgyrch Tipio’n Anghyfreithlon — Eich Dyletswydd i Ofalu, sy’n annog trigolion Cymru i ddefnyddio cludwr gwastraff cofrestredig bob amser wrth drefnu i sbwriel dros ben gael ei symud o’u cartref neu eu busnes.

Mae’r fideo diddorol yn atgoffa trigolion i:

  • Gwirio bod y person rydych chi’n ei ddefnyddio i dynnu’r sbwriel dros ben o’ch cartref neu fusnes yn gludwr gwastraff cofrestredig
  • Gofyn i ble mae’r gwastraff yn mynd
  • Gwneud nodyn o rif cofrestru’r cerbyd
  • Gofyn am dderbynneb taliad swyddogol ar gyfer eich cofnodion

Gallwch lawrlwytho’r fideo yn Gymraeg a Saesneg, yma.

Rydyn ni hefyd yn annog trigolion i lofnodi addewid ein hymgyrch ‘Eich Dyletswydd i Ofalu’, sef addewid i Gymru y byddan nhw’n dilyn eu Dyletswydd Gofal Gwastraff bob amser.

Gellir gweld tudalen we ein hymgyrch yma.